EASA APPROVED SE.ATO.0033

Trollhättan Vänersborg Airport, SE- 461 93, Sweden

Courses

CPL/IR/ME

Om du redan har ett PPL(A) och din ATPL-teori är klar, erbjuder vi dig modulutbildning till dig så du kan bli en kommersiell pilot.

Utbildningen sker i moderna tvåmotorig DA42-flygplan och DA42-simulator. Under utbildningsprogrammet flyger du minst

  • 38 timmar i DA42-flygplan och
  • 40 timmar i DA42-simulator

Detta är en heltidskurs.

Priset är 230,000 kronor. Kostnader för flygprov tillkommer 25,000 kronor.

Minimikrav för denna kurs är följande:

  • ICAO PPL
  • Inneha en VFR mörkerbehörighet
  • Slutfört EASA ATPL
  • Inneha ett medicinskt intyg klass 1
  • Har genomfört 157 timmars total flygtid
  • Har genomfört en distansflygning enligt VFR som befälhavare, inkluderar en flygning på minst 540 km (300 NM) under vilken fullstoppslandningar vid två olika flygplatser ska ha gjorts.
  • 100 timmar som befälhavare